Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

ZO ČSOP Bílé Karpaty
nám. Bartolomějské 47
698 01 Veselí nad Moravou
tel: +420 518 326 470
fax: +420 727 880 789
csop(a)bilekarpaty.cz
http://csop.bilekarpaty.cz/

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 250,00 Kč
skladem
naše cena 40,00 Kč
skladem
naše cena 286,00 Kč
skladem

O nás » Historie organizace
Historie organizace

Počátky

Ochranářské aktivity ve Veselí nad Moravou mají dlouholetou tradici. V 70. letech minulého století pracovala skupina nadšenců pod organizací TIS, která měla úzké kontakty se vznikající Správou CHKO Bílé Karpaty. TIS však byl na příkaz komunistických funkcionářů zrušen a v roce 1979 nahrazen Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), který funguje doposud.

V polovině 80. let začala veselská základní organizace ČSOP s obnovou managementu na nejcennějších lučních lokalitách - v tehdy ještě nevyhlášené NPR Čertoryje (1985), od roku 1988 i v NPR Jazevčí, NPR Zahrady pod Hájem a PR Kútky. V této práci pomáhali členové hnutí Brontosaurus, především studenti VUT Brno. Pracovními nástroji tehdy byly sekyrky, pily, kosy a hrábě.

Začátkem devadesátých let se styl práce změnil, ubylo dobrovolníků a místo nich nastoupili civilisté vykonávající náhradní vojenskou službu. Ti už měli k dispozici motorové pily, malou mechanizaci na sečení luk, později i traktor. Výrazně tak přibylo ploch, jejichž údržbu jsme zajišťovali.

 

Dům na Bartolomějském náměstí

V roce 1994 zakoupila naše organizace od Města Veselí nad Moravou polorozpadlý domek na Bartolomějském náměstí a získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na rekonstrukci budovy. V září 1996 proběhla kolaudace a organizace se definitivně přestěhovala z ulice Sokolovská ve Veselí nad Moravou do nového domu.

Abychom využili kapacitu nového sídla a více uplatnili potřebu ekologické výchovy, byla v prosinci 1996 založena obecně prospěšná společnost Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., která zahájila svou činnost 1. 1. 1997. Jejími zřizovateli jsou Město Veselí nad Moravou, Správa chráněných krajinných oblastí ČR (nyní AOPK ČR) a ZO ČSOP Bílé Karpaty. Hlavní náplní této organizace je ekologická výchova široké veřejnosti, výukové programy pro školy, exkurze aj.

V roce 1998 byl založen Pozemkový spolek Čertoryje. Smyslem pozemkových spolků je ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství ČR prostřednictvím nabývání a výkonu vlastnických práv k pozemkům, které jsou významné z kulturního nebo přírodovědného hlediska.

Koncem devadesátých let se naše organizace zabývala různými projekty, např. akcí Žába, kdy jsme přenášeli žáby přes silnici mezi Veselím nad Moravou a Moravským Pískem v době jejich jarního tahu; po povodních roku 1997 proběhlo čištění toku Veličky a vysázeli jsme nové třešně (staré a místní odrůdy) na březích Baťova kanálu; zajistili jsme také ošetření vybraných oskeruší v k. ú. Strážnice, Radějov, Tvarožná Lhota a Kněždub.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. a naše ZO ČSOP spolupracovaly na tvorbě několika naučných stezek v Bílých Karapatech (Javořinská, Šumárnická, Lopeník, Květná, Moravské Kopanice, Okolo Hrozenka).

Na přelomu tisíciletí zabezpečila naše organizace inventarizační průzkumy na řadě lokalit v CHKO Bílé Karpaty, finančně podporované ÚVR ČSOP nebo MŽP ČR. Týkaly se oborů mykologie, botanika a zoologie. Dálejsme zajistili průzkum měkkýšů, řas, mapování netopýrů, ptáků, mapování lesní bylinné vegetace aj. Od roku 1999 připravuje ZO ČSOP regionální travinobylinnou směs určenou pro zatravňovaní pozemků v Bílých Karpatech.

Výzkumné projekty

V letech 2003 až 2006 byly řešeny čtyři dlouholeté projekty v rámci Výzkumu a vývoje (MŽP ČR): Vliv pastvy na luční společenstva Bílých Karpat, Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity; Návrh na používání regionálních směsí pro obnovu květnatých luk ve vybraných územích České republiky; Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území. Výstupy z těchto projektů jsou k dispozici v tištěných publikacích, především kniha Ovoce Bílých Karpat (viz nabídka publikací). Bližší informace k výše uvedeným tématům jsou v odkazech (Pastva, Obnova luk, Záchrana ovocných dřevin).

V letech 2006–2008 jsme spolupracovali na realizaci projektu UNDP GEF – Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů. Výsledkem tohoto projektu byla mimo jiné publikace – Zachování biodiverzity karpatských luk (ke stažení).

V letech 2007–2011 byla ZO ČSOP hlavním řešitelem projektu Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty s cílem vytvoření metodiky pro zachování biodiverzity tohoto ekosystému. Dalšími spolupříjemci byly Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého v Olomouci a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice. Jedním z výstupů projektu je kniha Louky Bílých Karpat, která obdržela v roce 2009 zvláštní čestné uznání od Ministra životního prostředí.

V letech 2009-2011 jsme byli spoluřešiteli mezinárodního projektu SALVERE Polopřirozené travní porosty – zdroj pro zlepšení biodiverzity, nositelem projektu v České republice byla OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří.

V letech 2011-2016 jsme byli spoluřešiteli projektu LIFE+ "Motýli ČR-SR".

Od roku 2017 jsme byli spoluřešiteli projektu LIFE "Ze života hmyzu".

Dům na Kožešnické

V roce 2010 jsme zakoupili starší domek v Kožešnické ulici č. 57, který sousedí s budovou našeho sídla na Bartolomějském náměstí. Domek je nyní v neobyvatelném stavu a v budoucnu zde plánujeme zbudovat učebnu ekologické výchovy a venkovní zahradu.

barak-novy